Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme

Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme sekä parantamaan laatuamme jatkuvasti, joka päivä. Tähän tähtäämme jatkuvasti prosesseja kehittämällä ja viestimme tuloksista.

Kaikki prosessimme täyttävät ISO 9001 ja 14001 laatu- ja ympäristöjärjestelmien vaatimukset. Tämän ohella hitsausprosessimme ovat sertifioitu ISO 3834-2 laatujärjestelmän mukaan.

Meille laatumme on tärkeää –
ISO 9001 ja 3834-2 sertifioidut tuotantoprosessit

Ympäristötietoinen
valinta –
ISO 14001 sertifioitu

Meillä kaikilla on vastuu ympärillä olevasta maailmastamme eivätkä konepajat ole tästä poikkeus.

Me haluamme olla konepajateollisuuden suunnannäyttäjiä ja siksi olemme valinneet panostaa myös ympäristöjärjestelmämme kehittämiseen. Olemme sitoutuneet toiminnassamme tiedostamaan ja vähentämään ympäristömme kuormitusta ISO 14001 standardin mukaisesti.

Esimerkiksi kaikki käyttämämme sähköenergia on tuotettu uusiutuvista energialähteistä ja suunnittelemme sekä toteutamme investointeja myös ympäristönäkökulmat huomioonottaen.